Ireland top image new irish

Rialacha, Rialacháin, Beartais & Nósanna Imeachta um Iompórtáil Chun Carranna Úsáidte ón tSeapáin a Iompórtáil In Éirinn

Seiceáil na príomhphointí go léir a bhaineann le rialacha allmhairithe, rialacháin, beartais, doiciméadúchán, dleachtanna agus cánacha, iniúchtaí, srianta, calafoirt loingseoireachta, etc. ar cheart duit a choinneáil i gcuimhne agus Carranna Úsáidte á n-iompórtáil ón tSeapáin go hÉirinn.

post-JCTStock-banner

Srianadh Bliana

__

Port Ceann Scríbe

baile átha Cliath

Am Seolta

RoRo (24-34 Lá)

Sceideal Árthaí

RoRo (míosúil)

Líne Loingseoireachta

Loingeas Éireann & Iompar Teo.

Cigireacht

NCT

Rialacha & Rialacháin um Iompórtáil Gluaisteán Úsáidte in Éirinn

rules_regulation_watermark

Feithiclí Tiomántán ar Dheas

In Éirinn, déantar tiomáint ar thaobh na láimhe clé den bhóthar agus feithiclí á stiúradh ar thaobh na láimhe deise.  

Cigireacht

Má tá an fheithicil athláimhe atá ag teacht isteach in Éirinn 4 bliana d’aois nó níos mó, ba cheart di dul tríd an Tástáil Náisiúnta Gluaisteán (NCT). Baineann sé seo fiú má tá aon tástáil thar lear faighte ag an bhfeithicil roimhe seo.  

Dleachtanna agus Cánacha Iompórtála Carranna Úsáidte In Éirinn

Dleachtanna agus cánacha

Dleachtanna agus rátaí ar fheithiclí

Braitheann an OMSP ar luach margaidh, samhail, méid an innill, bliain, agus  riocht ródacmhainneachta  na feithicle. Tar éis don fheithicil a bheith iniúchta, ríomhann na Coimisinéirí Ioncaim an ráta CCF. Ó mhí Iúil 2008, tá CCF do charranna bunaithe ar leibhéal na n-astaíochtaí CO2 ón gcarr, ní ar mhéid innill an ghluaisteáin.

Díolúintí ó Cháin Chláraithe Feithicle (CCF) a íoc

Agus mótarfheithicil á clárú don chéad uair in Éirinn, ní mór CCF a íoc. Tugtar díolúine ar CCF freisin, áfach. Tá na nithe seo a leanas díolmhaithe ó CCF a íoc :

I gcásanna den sórt sin, ní cheadaítear don allmhaireoir an fheithicil a dhíol in Éirinn ar feadh 12 mhí ar a laghad tar éis í a chlárú. Má tá an CBL riachtanach á íoc ag duine, ceadaítear an fheithicil a dhíol nó a dhiúscairt in Éirinn nuair a chláraítear í. Más mian leis an allmhaireoir an fheithicil a dhiúscairt, ní mór é a thaisceadh ag saoráid cóireála údaraithe.

 

Doiciméadúchán Iompórtála Carranna Úsáidte in Éirinn

document_blog_img_watermark

Ba cheart d’ allmhaireoir feithicle úsáidte  Dearbhú Clárúcháin (Foirm VRT 4) a chomhlánú. Más gluaisrothar í an fheithicil allmhairithe  , ba cheart don allmhaireoir Dearbhú Clárúcháin (Foirm VRT 5) a chomhlánú.

Tar éis don CCF a bheith íoctha agus an fheithicil cláraithe ag na Coimisinéirí Ioncaim, gheobhaidh an t-úinéir ansin

 Más mian le duine feithicil a thiomáint in áiteanna poiblí, beidh árachas mótair ag teastáil ar an bhfeithicil. Teastaíonn árachas mótair ar an bhfeithicil sular féidir le duine mótarcháin a íoc. Tá táillí do mhótarchánach i gcomhréir le méid inneall na feithicle.

 

5 Chéim Shábháilte Chun Carranna a Cheannach ón tSeapáin

How to buy JCT low quality

Is Fearr Díol Feithiclí Úsáidte in Éirinn

Onnmhairiú Gluaisteán Úsáidte an tSeapáin go hÉirinn Ó 2009 i leith

online-fraud-prevention-watermark

Seachain Calaois agus Carranna Úsáidte á gCeannas ón tSeapáin

Tá cáil ar an tSeapáin as a gCluaisteáin Úsáidte Ardchaighdeáin & Feithiclí a Onnmhairítear ar fud an Domhain.
Ag JapaneseCarTrade.com tá na céadta Déileálaithe Iontaofa againn a bhfuil níos mó ná 30 bliain de thaithí acu i dtionscal onnmhairithe gluaisteán athláimhe.

Ach mar gheall ar roinnt cuideachtaí Bréige & Calaoise tá ainm gach déileálaí millte. Déan cinnte seiceáil faoi dhó ar an gcuideachta le JapaneseCarTrade.com roimh aon chomhaontú chun a bheith i do íospartach de chaimiléirí… ..